Товариство з обмеженою відповідальністю «Пирятинський сирзавод»

Відомості про підприємство

Код за ЄДРПОУ:

00446865

Повне найменування:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Пирятинський сирзавод»

Скорочене найменування (згідно Статуту):

ТОВ «Пирятинський сирзавод»

Юридична адреса:

37000, Полтавська область, Пирятинський район, місто Пирятин, вулиця Сумська, будинок 1

Керівник:

Генеральний директор Бартошак Володимир Анатолійович

Код території за КОАТУУ:

5323810100

Регіон:

Полтавська область

Зберігач, що обслуговує емітента:

ТОВ «Аваль-Брок»

Депозитарій, що обслуговує емітента:

ПАТ "Національний депозитарій України"

Державна реєстрація

Дата реєстрації:

26.10.2004 року

Орган реєстрації:

Пирятинська районна державна адміністрація Полтавської області

Вид економічної діяльності

Код за КВЕД:

15.51.0; 52.11.0; 51.90.0; 55.51.0; 60.24.0

Найменування:

Перероблення молока та виробництво сиру; Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту; Інші види оптової торгівлі; Діяльність їдалень; Діяльність автомобільного вантажного транспорту.


Контактна інформація

Телефон:

(05358) 2-86-57

Факс:

(05358) 2-86-57

E-mail:

[email protected]

 

Документи
Статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір
Статут Статут
Опубліковано 31.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію Св-во про реєстрацію ПирятинськогоСЗ
Довідка ЄДРПОУ ЄДРПОУ ПирятинськогоСЗ
Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них
Положення про Правління Положення про Правління
Положення про Ревізійну комісію Положення про Ревізійну комісію
Положення про Наглядову раду Положення про наглядову раду
Опубліковано 31.03.2016
Положення про кожну філію та кожне представництво товариства
Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства
Висновки Ревізійної комісії (Ревізора) та аудитора товариства
Річна фінансова звітність
2023 Річна фінансова звітність за 2023 рік з аудиторським висновком
Опубліковано 30.04.2024
річна інформація емітента цінних паперів за 2023 рік
Опубліковано 29.04.2024
кваліфікований електронний підпис
Опубліковано 29.04.2024
2022 Річна фінансова звітність за 2022 рік з аудиторським висновком
Опубліковано 28.04.2023
річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік
Опубліковано 28.04.2023
кваліфікований електронний підпис
Опубліковано 28.04.2023
2021 річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік
Опубліковано 20.12.2022
кваліфікований електронний підпис
Опубліковано 20.12.2022
Річна фінансова звітність за 2021 рік з аудиторським висновком
Опубліковано 10.06.2022
2020 Річна звітність емітента 2020
Опубліковано 27.04.2021
кваліфікований електронний підпис
Опубліковано 27.04.2021
звіт про управління за 2020 рік
Опубліковано 27.04.2021
2019 Річна звітність емітента 2019
Опубліковано 16.12.2020
Кваліфікований електронний підпис (zip-архів)
Опубліковано 16.12.2020
Звіт про управління за 2019 рік
Опубліковано 16.12.2020
2018 Річний звіт емітента за 2018 рік
Опубліковано 25.04.2019
кваліфікований електронний підпис
Опубліковано 25.04.2019
Звіт про управління за 2018 рік
Опубліковано 25.04.2019
2017 Річний звіт емітента 2017 рік
Опубліковано 24.04.2018
2016 Річний звіт емітента 2016 рік
Опубліковано 27.04.2017
2015 Річний звіт емітента 2015 рік
Опубліковано 26.04.2016
2014 Річний звіт емітента 2014 рік
Опубліковано 29.04.2015
2013 Річний звіт емітента 2013 рік
Опубліковано 29.04.2014
2012 Pічний звіт емітента 2012 рік
Опубліковано 26.04.2013
2011 Pічний звіт емітента 2011 рік
Опубліковано 26.04.2012
Документи звітності, що подаються відповідним державним органам
2015 квартальний звіт 3 кв. 2015 року виправлений
Опубліковано 26.10.2015
квартальний звіт 3 кв. 2015 року
Опубліковано 26.10.2015
26.10.2015 р. Емітент виявив помилки в розкритті регулярної квартальної інформації за 3 квартал 2015р., розміщеної 26.10.2015 року в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР. Зміст технічних помилок: У 6 роздіді - Інформація про посадових осіб емітента було розміщенно дані за 2 квартал, в 3 кварталі було переобрано Наглядову раду в зв'язку з чим до Наглядової ради увійшли Деркач Олександр Віталійович та Горовенко Михайло Олексійович. Наразі дані помилки виправлені шляхом розміщення вірного звіту за 3 квартал 2015р. Спростування та виправлена регулярна квартальна Інформація розміщена 26.10.2015 року в загальнодоступній базі даних НКЦПФР.
Квартальний звіт 2 кв. 2015 року
Опубліковано 27.07.2015
Квартальний звіт 1 кв. 2015 року
Опубліковано 24.04.2015
2014 Квартальний звіт 3 кв. 2014 року
Опубліковано 22.10.2014
Квартальний звіт 2 кв. 2014 року
Опубліковано 23.07.2014
Квартальний звіт ПирятинськийСЗ 1кв 2014
Опубліковано 22.04.2014
2013 Квартальний звіт 4 кв. 2013 року
Опубліковано 18.02.2014
Квартальний звіт 3 кв. 2013 року
Опубліковано 18.10.2013
Квартальний звіт 2 кв. 2013 року
Опубліковано 22.07.2013
Квартальний звіт 1 кв. 2013 року
Опубліковано 18.04.2013
2012 Квартальний звіт 4 кв. 2012 року
Опубліковано 18.02.2013
Квартальний звіт 3 кв. 2012 року
Опубліковано 22.10.2012
Квартальний звіт 2 кв. 2012 року
Опубліковано 20.07.2012
Квартальний звіт 1 кв. 2012 року
Опубліковано 24.04.2012
Проспект емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належним їм акцій
Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належним їм акцій
Особлива інформація про товариство згідно вимог законодавства
2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
Опубліковано 25.07.2017
повідомлення про зміну складу посадових осіб 07.04.2017
Опубліковано 07.04.2017
Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду
Опубліковано 07.04.2017
повідомлення про зміну складу посадових осіб 08.02.2017
Опубліковано 08.02.2017
повідомлення про прийняття рішення про виплату дивідендів
Опубліковано 04.01.2017
2016 повідомлення про зміну складу посадових осіб від 30.03.2016
Опубліковано 31.03.2016
2015 повідомлення про зміну складу посадових осіб 16.09.2015
Опубліковано 17.09.2015
2014 Особлива інформація від 17.09.2014
Опубліковано 17.09.2015
Особлива інформація від 20.06.2014
Опубліковано 23.06.2014
Повідомлення про зміну складу посадових осіб 15.04.2014
Опубліковано 15.04.2014
Повідомлення про зміну складу посадових осіб 14.03.14 на сайт
Опубліковано 14.03.2014
Відомості про зміну складу посадових осіб 10.02.2014
Опубліковано 11.02.2014
2012 Особлива інформація від 01.03.2012
Повідомлення від 02.02.12
Повідомлення про загальні збори акціонерів
2017 повідомлення про зміни до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 21.07.2017
Опубліковано 10.07.2017
повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 21.07.2017 року
Опубліковано 14.06.2017
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 07.04.2017
Опубліковано 07.03.2017
2016 повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 19.12.2016
Опубліковано 14.11.2016
повідомлення про проведення ЗЗА 30.03.2016
Опубліковано 25.02.2016
2015 Повідомлення про зміни у порядку денному ЗЗА 16.09.2015 ПСЗ
Опубліковано 04.09.2015
Повідомлення про проведння ЗЗА 16.09.2015 ПСЗ
Опубліковано 13.08.2015
Повідомлення про проведення загальних зборів 15.04.2015
Опубліковано 02.03.2015
2013 Повідомлення про проведення загальних зборів 29.03.2013
Опубліковано 19.02.2013
2012 Повідомлення про проведення загальних зборів 23.03.2012
Опубліковано 17.02.2012