Вся графічна та текстова інформація, розміщена на цьому сайті, є інтелектуальною власністю АТ «Молочний альянс» усі права на неї захищені. Дозвіл на копіювання матеріалів та інформації цього сайту (наприклад, інформацію про продукцію, прес-релізів, асортимент продукції тощо) надається на наступних умовах:

Усі копії супроводжуються цим повідомленням та, зокрема, повідомленням про захист прав, про надання дозволу та межі відповідальності (обмеження відповідальності) власника сайту АТ «Молочний альянс».
Використання документів та інформації з цього сайту можливо тільки для особистого користування, та не допускається копіювання або розміщення матеріалів сайту в комп'ютерних мережах, мережі Інтернет, а також їх передача через комерційні ЗМІ.
До інформаційних матеріалів та документів не може вноситися жодних змін. Використання матеріалів сайту в будь-яких інших цілях, а також з порушенням цих умов використання, заборонено законодавством і переслідується за законом.
Інше відтворення, поширення (продаж, прокат та ін.), повідомлення в ефір, переробка або зміни, а також будь-яке інше комерційне використання без попереднього письмового дозволу АТ «Молочний альянс» не допускається.

Наданий вище дозвіл не містить у собі використання в будь-якій формі дизайну або компонування веб-сайту http://milkalliance.com.ua, а також усіх інших сайтів, що знаходяться у власності, керуються, ліцензуються або контролюються однією з компаній, які входять до групи групи компаній «Молочний альянс». Елементи цих веб-сайтів захищені авторським правом, законодавством про зовнішній вигляд продукції, про знаки для товарів та послуг, про добросовісну конкуренцію та іншими законами і не можуть бути цілком або частково скопійовані/імітовані або відтворені в будь-якій іншій формі. Жодні торговельні марки, знаки для товарів та послуг, логотипи, графічні зображення, а також елементи звукового та художнього оформлення на цьому сайті та на сайтах групи компаній «Молочний альянс» не підлягають копіюванню, зміні або повторному поширенню без письмового дозволу від АТ «Молочний альянс», яке володіє цими правами.

Заява про обмеження відповідальності

Докладаються всі розумні зусилля для того, щоб на цьому веб-сайті містилася точна й оновлена інформація. Проте, незважаючи на прагнення АТ «Молочний альянс» максимально повно та вчасно представляти на сторінках сайту точну інформацію, власник сайту не несе жодної відповідальності за актуальність та будь-які інші її якості. 
Цим АТ «Молочний альянс» не надає жодних запевнень щодо придатності для будь-яких цілей опублікованих на сайті відомостей та інформації в будь-якій формі, наприклад, включених у документи, графічних матеріалів у будь-якому вигляді. Вся інформація, матеріали та графічні матеріали надаються “як є” та без жодних гарантій. Цим АТ «Молочний альянс» відмовляється від будь-яких гарантій та відповідальності в зв’язку з цією інформацією, включаючи всі гарантії придатності, які маються на увазі, для конкретних цілей, прав та відсутності порушень. 
При здійсненні доступу до цього сайту та використанні його змісту всі пов’язані з цим ризики та відповідальність покладаються на користувача. Юридичні особи, які входять до складу групи компаній «Молочний альянс» за жодних обставин не несуть відповідальності за всі прямі-фактичні, непрямі або наступні збитки, а також збитки будь-якого іншого роду, що виникли через втрату можливості експлуатації, втрати інформації, втрати прибутку (як через дії за договором, так і через недбалість або інші недбалі дії) та стали результатом використання або застосування інформації, що міститься на цьому сайті, або пов’язані з цим. 
Інформація, опублікована на цьому сайті, орієнтована на загальне ознайомлення та жодним чином не може бути використана в якості вказівок, практичних або комерційних рекомендацій. У зв’язку з цим АТ «Молочний альянс» не несе жодної відповідальності за прямий або непрямий збиток, нанесений через використання матеріалів, викладених на цьому сайті. Інформація за асортиментом продукції, її складом та властивостями, не призначена для того, щоб використовувати її замість інформації, що міститься на упаковках безпосередньо в мережах реалізації продукції.
Інформація, документи та супутні графічні матеріали, опубліковані на цьому сайті, можуть містити технічні похибки та типографські помилки. До наведеної інформації час від часу вносяться зміни. АТ «Молочний альянс» має право в будь-який момент внести зміни та/або доповнення до описів продукту (продуктів) та/або програми (програм), що містяться тут. У зв’язку з цим, відвідувач цього сайту повинен усвідомлювати та приймати на себе ризик, пов’язаний з неправильним розумінням і тлумаченням наведеної інформації. Наведена інформація призначена тільки для користувачів України.

Повідомлення про програмне забезпечення, документи та послуги, доступні на цьому веб-сайті

АТ «Молочний альянс» та підприємства, що входять до складу «Молочного альянсу» за жодних обставин не несуть відповідальності за всі прямі-фактичні, непрямі збитки та шкоду, включаючи упущену вигоду, а також збитки будь-якого іншого роду, що виникли через втрату можливості експлуатації електронного обладнання, втрати інформації, втрати прибутку (як через дії за договором, так і через недбалість або інші недбалі дії) та стали результатом використання або застосування програмного забезпечення, документів та інформації, що містяться на цьому сайті, а також надання або відмови в наданні послуг, доступних на цьому сайті, або пов’язаних з цим.

Посилання на веб-сайти третіх сторін

Розміщені на цьому сайті лінки/посилання дозволять Вам залишити територію веб-сайту групи компаній «Молочний альянс». Сайти, на які приведені посилання, знаходяться поза контролем групи компаній «Молочний альянс», і жодна юридична особа в складі групи компаній «Молочний альянс» не несе відповідальності за зміст усіх тих сайтів, за наявні на них посилання, а також за будь-які зміни та доповнення, що вносяться туди. Жодна юридична особа в складі групи компаній «Молочний альянс» також не несе відповідальності за Інтернет-трансляції та будь-які інші форми передачі матеріалів, що одержано з тих сайтів, на які розміщені посилання. Ці посилання пропонуються винятково для Вашої зручності, і їхнє включення не має на увазі будь-якої підтримки цих сайтів з боку групи компаній «Молочний альянс». Група компаній «Молочний альянс» не має наміру яким-небудь чином висловлювати своє схвалення або іншу думку щодо змісту таких веб-сайтів, на які наведені посилання, так само як і не несе відповідальності за наведену на них інформацію та наслідки її можливого використання.

Повідомлення про авторське право

Копірайт ® 2013 р. Приватне акціонерне товариство «Молочний альянс» м. Київ, Україна. Усі права захищені.

Повідомлення про торговельні марки та знаки для товарів та послуг

Торговельні марки, торговельні найменування продукції, знаки для товарів та послуг групи компаній «Молочний альянс», що згадуються та використовуються на цьому сайті, – як виділені, так і не виділені жирним шрифтом, як ті, що супроводжуються, так і ті, що не супроводжуються символом ® - є знаками для товарів та послуг, що належать АТ «Молочний альянс», зареєстровані і охороняються відповідно до чинного законодавства України. Назви існуючих компаній і продуктів, що тут згадуються, можуть бути торговельними марками, що належать відповідним власникам. Використання цих торговельних марок, знаків для товарів та послуг, найменування і логотипів АТ «Молочний альянс» та групи компаній «Молочний альянс» (за винятком дозволів, передбачених цим розділом), забороняється в явній формі та може бути порушенням закону.

Запити та “зворотний зв’язок”

Запити та інший “зворотний зв’язок”, що направляються на адресу АТ «Молочний альянс» та групи компаній «Молочний альянс» через цей веб-сайт, не повинні містити питань щодо особистих конфіденційни даних особи та членів їх сімей. Якщо який-небудь користувач наведених тут документів відправить нам інформацію, що включає дані “зворотного зв’язку” (питання, коментарі, пропозиції і т.п.), які стосуються змісту цих документів, то така інформація не розглядатиметься в якості конфіденційної.
АТ «Молочний альянс» не зв’язує себе жодними зобов’язаннями стосовно подібної інформації та має право безперешкодно відтворювати, використовувати, розкривати та передавати її іншим особам без жодних обмежень. 
Використання Вами цього веб-сайту може реєструватися. 
АТ «Молочний альянс» має право використовувати цю інформацію в статистичних цілях, а також для забезпечення безперервного зв’язку й удосконалення наших веб-сайтів. Якщо Ви не можете погодитися з вищевикладеною політикою, то просимо вас не користуватися цим сервісом. 
Усі права, що не передаються в явній формі цим Розділом, зберігаються за власником сайту АТ «Молочний альянс» та групою компаній «Молочний альянс».