Товариство з додатковою відповідальністю «Баштанський сирзавод»

Відомості про підприємство

Код за ЄДРПОУ:

00446500

Повне найменування: Товариство з додатковою відповідальністю «Баштанський сирзавод»
Скорочене найменування (згідно Статуту):

ТДВ «Баштанський сирзавод»

Юридична адреса: 56100, Миколаївська область, Баштанський район, місто Баштанка, вул. Заводська, 4
Керівник: Генеральний директор Гадіон Михайло Петрович
Код території за КОАТУУ:

4820610100

Регіон:

Миколаївська область

Зберігач, що обслуговує емітента: ТОВ «ПРО КАПІТАЛ СЕК’ЮРІТІЗ»
Депозитарій, що обслуговує емітента: ПАТ «Національний депозитарій України»

Державна реєстрація

Дата реєстрації: 23.06.1999 року
Орган реєстрації: Баштанська районна державна адміністрація Миколаївської області

Вид економічної діяльності

Код за КВЕД:

10.51; 46.33; 47.11; 49.41

Найменування: Перероблення молока та виробництво масла та сиру; Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами; Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; Вантажний автомобільний транспорт


Контактна інформація

Телефон: (05158) 2-68-43
Факс:

(05158) 2-70-89

E-mail: [email protected]

 

Документи
Статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір
Статут Товариства Статут ПАТ "Баштанський сирзавод" 2016
Опубліковано 08.04.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію Св-во про реєстрацію БаштанськогоСЗ
Довідка ЄДРПОУ ЄДРПОУ БаштанськогоСЗ
Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них
Положення про Правління Положення про Правління
Опубліковано 12.04.2012
Положення про Ревізійну комісію Положення про Ревізійну комісію
Опубліковано 12.04.2012
Положення про Наглядову раду Положення про наглядову раду
Опубліковано 08.04.2016
Положення про Загальні збори Положення про Загальні збори
Опубліковано 08.04.2016
Положення про кожну філію та кожне представництво товариства
ПАТ "Баштанський сирзавод" не має у своїй структурі філій або представництв Положення відсутнє
Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства
Загальними зборами акціонерів не приймалося рішення щодо затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Принципи (кодекс) відсутній
Протоколи загальних зборів акціонерів
2017 Протокол загальних зборів акціонерів 03.04.2017 р.
Опубліковано 04.04.2017
2016 Протокол загальних зборів акціонерів 28.12.2016
Опубліковано 28.12.2016
протокол загальних зборів акціонерів 08.04.2016
Опубліковано 08.04.2016
2015 Протокол ЗЗА 18.09.2015
Опубліковано 23.09.2015
Протокол ЗЗА 17.04.2015
Опубліковано 20.04.2015
2014 Протокол ЗЗА 02.04.2014
Опубліковано 07.04.2014
2013 Протокол ЗЗА 02.04.2013
Опубліковано 04.04.2013
2012 Протокол ЗЗА 10.04.2012
Опубліковано 12.04.2012
2011 Протокол ЗЗА 25.03.2011
Опубліковано 28.03.2011
2010 Протокол ЗЗА 14.04.2010
Опубліковано 19.04.2010
2009 Протокол ЗЗА 25.03.2009
Опубліковано 30.03.2009
2008 Протокол ЗЗА 30.07.2008
Опубліковано 04.08.2008
Висновки Ревізійної комісії (Ревізора) та аудитора товариства
2015 Висновки Ревізійної комісії
Опубліковано 04.04.2016
2014 Висновки Ревізійної комісії
Опубліковано 03.04.2015
2013 Висновки Ревізійної комісії
Опубліковано 03.04.2014
2012 Висновки Ревізійної комісії
Опубліковано 05.04.2013
2011 Висновки Ревізійної комісії
Опубліковано 12.04.2012
Річна фінансова звітність
2023 Річна фінансова звітність за 2023 рік з аудиторським висновком
Опубліковано 30.04.2024
річна інформація емітента за 2023 рік
Опубліковано 29.04.2024
кваліфікований електронний підпис
Опубліковано 29.04.2024
2022 Річна фінансова звітність за 2022 рік з аудиторським висновком
Опубліковано 28.04.2023
річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік
Опубліковано 28.04.2023
кваліфікований електронний підпис
Опубліковано 28.04.2023
2021 річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік
Опубліковано 20.12.2022
кваліфікований електронний підпис
Опубліковано 20.12.2022
Річна фінансова звітність за 2021 рік з аудиторським висновком та Звіт про управління
Опубліковано 30.06.2022
2020 Річна звітність емітента 2020
Опубліковано 28.04.2021
кваліфікований електронний підпис
Опубліковано 28.04.2021
звіт про управління за 2020 рік
Опубліковано 28.04.2021
2019 Річна звітність емітента 2019
Опубліковано 17.12.2020
Кваліфікований електронний підпис (zip-архів)
Опубліковано 17.12.2020
Звіт про управління за 2019 рік
Опубліковано 17.12.2020
2018 Річний звіт емітента за 2018 рік
Опубліковано 26.04.2019
кваліфікований електронний підпис
Опубліковано 26.04.2019
Звіт про управління за 2018 рік
Опубліковано 26.04.2019
2017 Річний звіт емітента 2017 рік
Опубліковано 26.04.2018
2016 Річний звіт емітента 2016 рік
Опубліковано 28.04.2017
2015 Річний звіт емітента за 2015 рік
Опубліковано 28.04.2016
2014 Річний звіт емітента за 2014 рік
Опубліковано 29.04.2015
2013 Річний звіт емітента за 2013 рік
Опубліковано 29.04.2014
2011 Річний звіт емітента за 2011 рік
Опубліковано 23.04.2012
Документи звітності, що подаються відповідним державним органам
2015 Квартальний звіт 3 кв. 2015 виправлений 2
Опубліковано 20.11.2015
Квартальний звіт 3 кв. 2015 виправлений
Опубліковано 26.10.2015
19.11.2015 р. Емітент виявив помилки в розкритті регулярної квартальної інформації за 3 квартал 2015р., розміщеної 26.10.2015 року в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР. В результаті технічного збою була відсутня фінансова звітність за звітній період. Наразі дані помилки виправлені шляхом розміщення вірного звіту за 3 квартал 2015р. Спростування та виправлена регулярна квартальна Інформація розміщена 19.11.2015 року в загальнодоступній базі даних НКЦПФР
Квартальний звіт 3 кв. 2015
Опубліковано 26.10.2015
26.10.2015 р. Емітент виявив помилки в розкритті регулярної квартальної інформації за 3 квартал 2015р., розміщеної 26.10.2015 року в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР. Зміст технічних помилок: У 6 роздіді - Інформація про посадових осіб емітента було розміщенно дані за 2 квартал, в 3 кварталі було переобрано Наглядову раду в зв'язку з чим до Наглядової ради увійшли Деркач Олександр Віталійович та Горовенко Михайло Олексійович. Наразі дані помилки виправлені шляхом розміщення вірного звіту за 3 квартал 2015р. Спростування та виправлена регулярна квартальна Інформація розміщена 26.10.2015 року в загальнодоступній базі даних НКЦПФР.
Квартальний звіт 1 кв. 2015 виправлений
Опубліковано 27.04.2015
Квартальний звіт 1 кв. 2015
Опубліковано 24.04.2015
У зв’язку з самостійно виявленою недостовірної квартальної регулярної інформації за 1 квартал 2015 року, що була оприлюднена в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР 24.04.2015 о 17:37:10, на сайті емітента 24.04.2015, повідомляємо вас про цей факт оприлюднення недостовірної Інформації, який виник в результаті технічної помилки. Недостовірна інформація була спростована у загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР 27.04.2014 р. о 03:19:16 та 27.04.2015 р. о 03:20:22 була розміщена виправлена квартальна інформація. На сайті емітента була спростована 27.04.2015 р. та розміщена виправлена інформація 27.04.2015 р.
2014 Квартальний звіт 3 кв. 2014
Опубліковано 23.10.2014
Квартальний звіт Баштанський СЗ ІІ кв. 2014 року
Опубліковано 24.07.2014
Квартальний звіт БаштанськийСЗ 1кв 2014
Опубліковано 24.04.2014
2013 Звіт за 4 квартал 2013
Опубліковано 20.02.2014
Проспект емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належним їм акцій
Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належним їм акцій Перелік афілійованих осіб товариства
Опубліковано 29.05.2015
Особлива інформація про товариство згідно вимог законодавства
2017 повідомлення про зміну складу посадових осіб 03.04.2017
Опубліковано 04.04.2017
Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду
Опубліковано 04.04.2017
повідомлення про зміну складу посадових осіб 08.02.2017
Опубліковано 08.02.2017
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
Опубліковано 01.02.2017
повідомлення про прийняття рішення про виплату дивідендів
Опубліковано 04.01.2017
2016 повідомлення про зміну складу посадових осіб 08.04.2016
Опубліковано 11.04.2016
2015 Повідомлення про зміну складу посадових осіб 18.09.2015
Опубліковано 21.09.2015
Особлива інформація від 20.05.2015
Опубліковано 22.05.2015
Особлива інформація від 24.04.2015
Опубліковано 27.04.2015
2014 Особлива інформація від 17.09.2014
Опубліковано 19.09.2014
Повідомлення про припинення філії
Опубліковано 13.08.2014
Особлива інформація від 08.07.2014
Опубліковано 09.07.2014
Особлива інформація від 24.06.2014
Опубліковано 25.06.2014
Відомості про зміну складу посадових осіб 02.04.2014
Опубліковано 03.04.2014
Відомості про зміну складу посадових осіб
Опубліковано 14.03.2014
Відомості про зміну складу посадових осіб 21.02.2014 року
Опубліковано 24.02.2014
Повідомлення про ЗЗА 2014 на сайт
Опубліковано 20.02.2014
Повідомлення про загальні збори акціонерів
2017 повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 28.07.2017
Опубліковано 20.06.2017
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 03.04.2017
Опубліковано 01.03.2017
2016 повідомлення про проведення ЗЗА 28.12.2016
Опубліковано 01.12.2016
повідомлення про ЗЗА 08.04.2016
Опубліковано 03.03.2016
2015 Повідомлення про зміни у порядку денному ЗЗА 18.09.2015 БСЗ
Опубліковано 04.09.2015
Повідомлення про проведення ЗЗА 18.09.2015 БСЗ
Опубліковано 13.08.2015
Повідомлення про ЗЗА 17.04.2015
Опубліковано 04.03.2015
2014 Повідомлення про ЗЗА 2014 на сайт
Опубліковано 20.02.2014
2013 Повідомлення про проведення загальних зборів 02.04.2013
Опубліковано 19.02.2013
2012 Повідомлення про проведення загальних зборів 10.04.2012
Опубліковано 27.02.2012