Regional sales offices in Ukraine

Kyiv city and region

[email protected]

HoReCa
(Kyiv city and region)

[email protected]

South-eastern region

[email protected]

(Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhia regions)

Eastern region

[email protected]

(Mykolaiv, Odessa, Kherson regions)

North-eastern region

[email protected]

(Luhansk, Poltava, Sumy, Kharkiv regions)

Western region

[email protected]

(Volyn, Zakarpattia, Ivano-Frankivsk, Lviv, Rivne, Ternopil, Chernivtsi regions)

Central region

[email protected]

(Vinnytsia, Zhytomyr, Kirovohrad, Khmelnytskyi, Cherkasy, Cherkasy regions)