Приватне акціонерне товариство «Варвамаслосирзавод»

Відомості про підприємство

Код за ЄДРПОУ:

31333749

Повне найменування:

Приватне акціонерне товариство «Варвамаслосирзавод»

Скорочене найменування (згідно Статуту):

АТ «Варвамаслосирзавод»

Юридична адреса:

17600, Чернігівська область, Варвинський район, смт. Варва, вул. Садова, буд.4

Керівник:

 

Директор  Шокодько Анатолій Васильович

Код території за КОАТУУ:

7421155100

Регіон:

Черкаська область

Зберігач, що обслуговує емітента:

ТОВ «Про Капітал Сек’юрітіз», ТОВ «Аваль-Брок»

Депозитарій, що обслуговує емітента:

ПАТ "Національний депозитарій "

Державна реєстрація

Дата реєстрації:

26.02.2001 року

Орган реєстрації:

Варвинська районна державна адміністрація Чернігівської області

Вид економічної діяльності

Код за КВЕД:

60.24.0

Найменування:

Діяльність автомобільного вантажного транспорту

Цінні папери (ЦП)

Код ISIN:

UA4000141295

Вид ЦП:

Акції іменні прості

Номінальна вартість (грн.):

1,00

Кількість ЦП (шт.):

512 510

Загальний обсяг випуску ЦП за номінальною вартістю (грн.)

512 510,00

Розмір статутного капіталу (грн.):

512 510,00

Контактна інформація

Телефон:

(04336) 2-12-89

Факс:

(04336) 2-12-89

E-mail:

[email protected]

 

Документи
Статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір
Статут Статут
Опубліковано 31.03.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію Св-во про реєстрацію ВарваМСЗ
Довідка ЄДРПОУ ЄДРПОУ ВарваМСЗ
Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них
Положення про Наглядову раду Положення про наглядову раду
Опубліковано 01.04.2016
Положення про Правління Положення про правління ВарваМСЗ
Положення про Ревізійну комісію Положення про ревізійну ком ВарваМСЗ
Положення про кожну філію та кожне представництво товариства
Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства
Висновки Ревізійної комісії (Ревізора) та аудитора товариства
Річна фінансова звітність
2020 Річна звітність емітента 2020
Опубліковано 27.04.2021
кваліфікований електронний підпис
Опубліковано 27.04.2021
2019 Річна звітність емітента 2019
Опубліковано 15.02.2021
кваліфікований електронний підпис
Опубліковано 15.02.2021
2018 річний звіт емітента за 2018 рік
Опубліковано 25.04.2019
кваліфікований електронний підпис
Опубліковано 25.04.2019
2017 Річний звіт емітента 2017 рік
Опубліковано 24.04.2018
2016 Річний звіт емітента 2016 рік
Опубліковано 27.04.2017
2015 Річний звіт емітента 2015 рік
Опубліковано 26.04.2016
2014 Річний звіт емітента 2014 рік
Опубліковано 28.04.2015
2013 Річний звіт емітента 2013 рік
Опубліковано 28.05.2014
2012 Річний звіт емітента 2012 рік
Опубліковано 30.04.2013
2011 Річний звіт емітента 2011 рік
Опубліковано 30.04.2012
Документи звітності, що подаються відповідним державним органам
Проспект емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
Особлива інформація про товариство згідно вимог законодавства
2017 повідомлення про зміну складу посадових осіб 07.04.2017
Опубліковано 10.04.2017
Повідомлення про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента
Опубліковано 10.04.2017
2016 повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента 30.03.2016
Опубліковано 31.03.2016
2014 Повідомлення про зміну складу посадових осіб 15.04.2014
Опубліковано 15.04.2014
Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належним їм акцій
Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належним їм акцій
Повідомлення про загальні збори акціонерів
2021 повідомлення відповідно до частини четвертої статті 35 Закону України "Про акціонерів товариства"
Опубліковано 16.09.2021
Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій). Станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 13.09.2021 року - загальна кількість акцій становить 512 510 (п’ятсот дванадцять тисяч п’ятсот десять) штук простих іменних акцій, кількість голосуючих акцій становить 510 418 (п’ятсот десять тисяч чотириста вісімнадцять) штук.
повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 17.09.2021 року
Опубліковано 06.08.2021
кваліфікований електронний підпис
Опубліковано 06.08.2021
повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 19.04.2021
Опубліковано 17.03.2021
кваліфікований електронний підпис
Опубліковано 17.03.2021
2020 повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 12.02.2021
Опубліковано 30.12.2020
кваліфікований електронний підпис
Опубліковано 30.12.2020
повідомлення відповідно до частини четвертої статті 35 Закону України "Про акціонерів товариства"
Опубліковано 10.02.2021
Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій). Станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 08.02.2021 року - загальна кількість акцій становить 512 510 (п’ятсот дванадцять тисяч п’ятсот десять) штук простих іменних акцій, кількість голосуючих акцій становить 510 418 (п’ятсот десять тисяч чотириста вісімнадцять) штук.
2019
2018
2017 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 07.04.2017
Опубліковано 06.03.2017
2016 повідомлення про проведення ЗЗА 30.03.2016
Опубліковано 25.02.2016
2015 Повідомлення про ЗЗА 15.04.2015
Опубліковано 27.02.2015
2014
2013 Повідомлення про загальні збори 29.03.2013
Опубліковано 15.02.2013
2012 Повідомлення про загальні збори 23.03.2012
Опубліковано 15.02.2012