Товариство з обмеженою відповідальністю «Тростянецький молочний завод»Відомості про підприємство

Код за ЄДРПОУ:

00418024

Повне найменування:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тростянецький молочний завод»

Скорочене найменування (згідно Статуту):

ТОВ «Тростянецький молочний завод»

Юридична адреса:


 

24300, Вінницька область, Тростянецький район, село Северинівка, вул. Центральна, будинок, 21


 

Керівник: Голова Ліквідаційної комісії Гуменюк Надія Іванівна

Код території за КОАТУУ:

0524155100

Регіон:

Віницька область

Зберігач, що обслуговує емітента:

ТОВ «Про Капітал Сек’юрітіз», ТОВ «Аваль-Брок»

Депозитарій, що обслуговує емітента:

ПАТ "Національний депозитарій України"

Державна реєстрація

Дата реєстрації:

27.06.1993 року

Орган реєстрації:

Тростянецька районна державна адміністрація Вінницької області

Вид економічної діяльності

Код за КВЕД:

15.51.0

Найменування:

Перероблення молока та виробництво сиру

Цінні папери (ЦП)

Код ISIN:

UA 0203231008

Вид ЦП:

Акції іменні прості

Номінальна вартість (грн.):

0,25

Кількість ЦП (шт.):

9 310 000

Загальний обсяг випуску ЦП за номінальною вартістю (грн.)

2 327 500,00

Розмір статутного капіталу (грн.):

2 327 500,00

Контактна інформація

Телефон:

(04343) 2-22-67

Факс:

(04737) 2-28-69

E-mail:

[email protected]

 

Документи
Статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір
Статут Статут
Опубліковано 04.04.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію Св-во про реєстрацію ТростянецькогоМЗ
Св-во про реєстрацію ТростянецькогоМЗ
Довідка ЄДРПОУ ЄДРПОУ ТростянецькогоМЗ
Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них
Положення про Наглядову раду Положення про наглядову раду
Опубліковано 04.04.2016
Положення про Правління Положення про правління ТростянецькогоМЗ
Положення про Ревізійну комісію Положення про ревізійну ком. ТростянецькогоМЗ
Положення про кожну філію та кожне представництво товариства
Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства
Висновки Ревізійної комісії (Ревізора) та аудитора товариства
Річна фінансова звітність
2016 Річний звіт емітента 2016 рік
Опубліковано 27.04.2017
2015 Річний звіт емітента 2015 рік
Опубліковано 26.04.2016
2014 Річний звіт емітента 2014 рік
Опубліковано 29.04.2015
2013 Річний звіт емітента 2013 рік
Опубліковано 26.05.2014
2012 Річний звіт емітента 2012 рік
Опубліковано 26.04.2013
2011 Річний звіт емітента 2011 рік
Опубліковано 19.04.2012
Документи звітності, що подаються відповідним державним органам
Проспект емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Св-во акції ТростянецькогоМЗ
Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належним їм акцій
Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належним їм акцій
Особлива інформація про товариство згідно вимог законодавства
2017 повідомлення про зміну складу посадових осіб 27.04.2017
Опубліковано 28.04.2017
Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду
Опубліковано 28.04.2017
2016 повідомлення про зміну складу посадових осіб 01.07.2016
Опубліковано 01.07.2016
повідомлення про зміну складу посадових осіб 20.05.2016
Опубліковано 23.05.2016
повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента 01.04.2016
Опубліковано 04.04.2016
2014 Повідомлення про зміну складу посадових осіб 09.09.2014
Опубліковано 09.09.2014
Відомості про зміну складу посадових осіб 31.03.2014 на сайт
Опубліковано 02.04.2014
Повідомлення про зміну складу посадових осіб 14.03.2014 на сайт
Опубліковано 14.03.2014
Повідомлення про загальні збори акціонерів
2017 повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 31.10.2017
Опубліковано 22.09.2017
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 27.04.2017
Опубліковано 27.03.2017
2016 повідомлення про ЗЗА 2016
Опубліковано 29.02.2016
2015 Повідомлення про ЗЗА 2015
Опубліковано 20.02.2015
2014 Повідомлення про ЗЗА 2014
Опубліковано 19.02.2014
2013 Повідомлення про загальні збори 16.04.2013
Опубліковано 22.02.2013
2012 Повідомлення про загальні збори 03.04.2012
Опубліковано 27.02.2012