Товариство з додатковою відповідальністю «Новоархангельський сирзавод»

Відомості про підприємство

Код за ЄДРПОУ:

00446017

Повне найменування:

Товариство з додатковою відповідальністю «Новоархангельський сирзавод»

Скорочене найменування (згідно Статуту):

ТДВ «Новоархангельський сирзавод»

Юридична адреса:

26100, Кіровоградська область, Новоархангельський район, смт. Новоархангельськ, вул. Центральна, будинок 1

Керівник:

Директор Сєнін Ігор В’ячеславович

Код території за КОАТУУ:

3523655100

Регіон:

Кіровоградська область

Зберігач, що обслуговує емітента:

ТОВ "ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ", ТОВ "АВАЛЬ-БРОК"

Депозитарій, що обслуговує емітента:

ПАТ "Національний депозитарій України"

Державна реєстрація

Дата реєстрації:

16.03.1998 року

Орган реєстрації:

Новоархангельська районна державна адміністрація Кіровоградської області


 

Вид економічної діяльності

Код за КВЕД:

10.51; 10.89; 46.33; 77.31; 77.39; 47.11; 49.41; 68.20 .

Найменування:

Перероблення молока, виробництво масла та сиру; Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань; Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами; Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання; Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у.; Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; Вантажний автомобільний транспорт; Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний).

Цінні папери (ЦП)

Код ISIN:

UA 1100411008

Вид ЦП:

Акції іменні прості

Номінальна вартість (грн.):

0,15

Кількість ЦП (шт.):

6 000 000

Загальний обсяг випуску ЦП за номінальною вартістю (грн.)

900 000

Розмір статутного капіталу (грн.):

900 000

Контактна інформація

Телефон:

(05255) 2-18-31

Факс:

(05255) 2-19-40

E-mail:

[email protected]

 

Документи
Статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір
Статут Статут
Опубліковано 04.04.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію Св-во про реєстрацію НовоархангельськийСЗ
Довідка з ЄДРПОУ ЄДРПОУ НовоархангельськийСЗ
Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них
Положення про Наглядову раду Положення про Наглядову раду
Опубліковано 04.04.2016
Положення про Загальні збори Положення про Загальні збори
Опубліковано 26.10.2016
Положення про Правління Положення про Правління
Опубліковано 26.10.2016
Положення про Ревізійну комісію Положення про Ревізійну комісію
Опубліковано 26.10.2016
Положення про кожну філію та кожне представництво товариства
ПАТ "Новоархангельський сирзавод" не має у своїй структурі філій або представництв Положення відсутнє
Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства
Загальними зборами акціонерів не приймалося рішення щодо затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Принципи (кодекс) відсутній
Протоколи Загальних зборів
2017 протокол загальних зборів акціонерів 27.04.2017
Опубліковано 28.04.2017
2016 протокол загальних зборів акціонерів 01.04.2016
Опубліковано 04.04.2016
Висновки Ревізійної комісії (Ревізора) та аудитора товариства
2015 Висновки Ревізійної комісії
Опубліковано 27.10.2016
2014 Висновки Ревізійної комісії
Опубліковано 27.10.2016
2013 Висновки Ревізійної комісії
Опубліковано 27.10.2016
2012 Висновки Ревізійної комісії
Опубліковано 27.10.2016
2011 Висновки Ревізійної комісії
Опубліковано 27.10.2016
Річна фінансова звітність
2016 Річний звіт емітента 2016 рік
Опубліковано 28.04.2017
2015 Річний звіт емітента 2015 рік
Опубліковано 27.04.2016
2014 Річний звіт емітента 2014 рік
Опубліковано 28.04.2015
2013 Річний звіт емітента 2013 рік
Опубліковано 29.04.2014
2012 Річний звіт емітента 2012 рік
Опубліковано 17.05.2013
2011 Річний звіт емітента 2011 рік
Опубліковано 17.04.2012
Документи звітності, що подаються відповідним державним органам
Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів 2015
Опубліковано 23.11.2016
2014
Опубліковано 23.11.2016
2013
Опубліковано 23.11.2016
2012
Опубліковано 23.11.2016
2011
Опубліковано 23.11.2016
Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів 2015
Опубліковано 23.11.2016
2014
Опубліковано 23.11.2016
2013
Опубліковано 23.11.2016
2012
Опубліковано 23.11.2016
2011
Опубліковано 23.11.2016
Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню 2013
Опубліковано 23.11.2016
Капітальні інвестиції,вибуття й амортизація активів 2015
Опубліковано 23.11.2016
2014
Опубліковано 23.11.2016
2013
Опубліковано 23.11.2016
2012
Опубліковано 23.11.2016
Звіт по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами 2014
Опубліковано 23.11.2016
2013
Опубліковано 23.11.2016
2012
Опубліковано 23.11.2016
Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами 2015
Опубліковано 23.11.2016
2014
Опубліковано 23.11.2016
2013
Опубліковано 23.11.2016
2012
Опубліковано 23.11.2016
2011
Опубліковано 23.11.2016
Аудиторський висновок та документи бухгалтерського обліку 2011
Опубліковано 26.12.2016
2012
Опубліковано 26.12.2016
2013
Опубліковано 26.12.2016
2014
Опубліковано 26.12.2016
2015
Опубліковано 26.12.2016
Проспект емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Св-во НовоархангельськийСЗ
Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належним їм акцій
Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належним їм акцій Перелік афілійованих осіб товариства
Опубліковано 26.10.2016
Особлива інформація про товариство згідно вимог законодавства
2017 повідомлення про зміну складу посадових осіб 08.02.2017
Опубліковано 09.02.2017
повідомлення про зміну складу посадових осіб 27.04.2017
Опубліковано 28.04.2017
Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду
Опубліковано 28.04.2017
2016 повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента 01.04.2016
Опубліковано 04.04.2016
2015 Повідомлення про зміну складу посадових осіб 12.06.2015
Опубліковано 15.06.2015
2014 Повідомлення про зміну складу посадових осіб 09.09.2014
Опубліковано 09.09.2014
Відомості про зміну складу посадових осіб 31.03.2014
Опубліковано 02.04.2014
Повідомлення про зміну складу посадових осіб 14.03.2014
Опубліковано 14.03.2014
2013 Повідомлення про зміну складу посадових осіб від 16.04.2013
Опубліковано 16.04.2013
2012 ПАТ Новоархангельський сирзавод 30.05.12
Опубліковано 30.05.2012
ПАТ Новоархангельський сирзавод 29.05.12
Опубліковано 29.05.2012
Повідомлення про Загальні збори акціонерів
2017 повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 31.10.2017
Опубліковано 22.09.2017
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 27.04.2017 р.
Опубліковано 27.03.2017
2016 повідомлення про ЗЗА 2016
Опубліковано 29.02.2016
2015 Повідомлення про ЗЗА 2015
Опубліковано 20.02.2015
2014 Повідомленя про ЗЗА 2014
Опубліковано 19.02.2014
2013 Повідомлення про загальні збори 16.04.2013
Опубліковано 25.02.2013
2012 Повідомлення про проведення загальних зборів 03.04.12
Опубліковано 17.02.2012