Публічне акціонерне товариство «Городенківський сирзавод»

Відомості про підприємство

Код за ЄДРПОУ:

00445720

Повне найменування:

Публічне акціонерне товариство «Городенківський сирзавод»

Скорочене найменування (згідно Статуту):

ПАТ «Городенківський сирзавод»

Юридична адреса:

78100, Івано-Франківська область, Городенківський район, м. Городенка, вул. Височана, будинок 2

Керівник:

Голова Правління Ергешова Анжеліка Михайлівна

Код території за КОАТУУ:

2621610100

Регіон:

Івано-Франківська область

Зберігач, що обслуговує емітента:

ТОВ «ПРО КАПІТАЛ СЕК'ЮРІТІЗ», ТОВ «Аваль-Брок»

Депозитарій, що обслуговує емітента:

ПАТ "Національний депозитарій України"

Державна реєстрація

Дата реєстрації:

09.11.1995 року

Орган реєстрації:

Городенківська районна державна адміністрація Івано-Франківської області

Вид економічної діяльності

Код за КВЕД:

10.51

Найменування:

Перероблення молока, виробництво масла та сиру.

Цінні папери (ЦП)

Код ISIN:

UA 0900611007

Вид ЦП:

Акції іменні прості

Номінальна вартість (грн.):

0,25

Кількість ЦП (шт.):

7 520 000

Загальний обсяг випуску ЦП за номінальною вартістю (грн.)

1 880 000,00

Розмір статутного капіталу (грн.):

1 880 000,00

Контактна інформація

Телефон:

(03430) 2-27-22

Факс:

(03430) 2-26-28

E-mail:

[email protected]

 

Документи
Статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір
Статут Статут
Опубліковано 18.04.2016
Свідоцтво про державну реєстрацію Св-во про реєстрацію ГороденківськогоСЗ
Довідка ЄДРПОУ ЄДРПОУ ГороденківськогоСЗ
Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них
Положення про Наглядову раду Положення про наглядову раду
Опубліковано 15.04.2016
Положення про Загальні збори Положення про Загальні збори
Опубліковано 15.04.2016
Положення про Правління Положення про Правління
Опубліковано 18.04.2012
Положення про Ревізійну комісію Положення про Ревізійну комісію
Опубліковано 18.04.2012
Положення про кожну філію та кожне представництво товариства
ПАТ "Городенківський сирзавод" не має у своїй структурі філій або представництв Положення відсутнє
Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства
Загальними зборами акціонерів не приймалося рішення щодо затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Принципи (кодекс) відсутній
Протоколи загальних зборів акціонерів
2017 протокол загальних зборів акціонерів 14.04.2017
Опубліковано 17.04.2017
2016 протокол загальних зборів акціонерів 15.04.2016
Опубліковано 15.04.2016
Висновки Ревізійної комісії (Ревізора) та аудитора товариства
2015 Висновки Ревізійної комісії
Опубліковано 18.04.2016
2014 Висновки Ревізійної комісії
Опубліковано 23.04.2015
2013 Висновки Ревізійної комісії
Опубліковано 21.04.2014
2012 Висновки Ревізійної комісії
Опубліковано 23.04.2013
2011 Висновки Ревізійної комісії
Опубліковано 20.04.2012
Річна фінансова звітність
2016 Річний звіт емітента 2016 рік
Опубліковано 28.04.2017
2015 Річний звіт емітента 2015 рік
Опубліковано 27.04.2016
2014 Річний звіт емітента 2014 рік
Опубліковано 29.04.2015
2013 Річний звіт емітента 2013 рік
Опубліковано 29.04.2014
2012 Річний звіт емітента 2012 рік
Опубліковано 26.04.2013
2011 Річний звіт емітента 2011 рік
Опубліковано 28.04.2012
Документи звітності, що подаються відповідним державним органам
Проспект емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Св-во випуску акцій ГороденківськогоСЗ
Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належним їм акцій
Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належним їм акцій Перелік афілійованих осіб товариства
Опубліковано 29.05.2015
Особлива інформація про товариство згідно вимог законодавства
2017 Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
Опубліковано 21.12.2017
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
Опубліковано 21.12.2017
повідомлення про зміну складу посадових осіб 20.12.2017
Опубліковано 21.12.2017
повідомлення про зміну складу посадових осіб 20.12.2017 Голова Наглядової Ради
Опубліковано 21.12.2017
повідомлення про зміну складу посадових осіб 14.04.2017
Опубліковано 18.04.2017
Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду
Опубліковано 18.04.2017
2016 Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента 15.04.2016
Опубліковано 18.04.2016
2014 Повідомлення про зміну складу посадових осіб 09.09.2014
Опубліковано 09.09.2014
Повідомлення про зміну складу посадових осіб 24.04.2014
Опубліковано 24.04.2014
Повідомлення про зміну складу посадових осіб 14.03.2014
Опубліковано 14.03.2014
Повідомлення про загальні збори акціонерів
2017 повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 20.12.2017
Опубліковано 22.09.2017
повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 19.06.2017
Опубліковано 17.05.2017
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів від 14.04.2017
Опубліковано 10.03.2017
2016 повідомлення про ЗЗА 2016
Опубліковано 03.03.2016
2014 Povidoml_gorodenka_збори_2014
Опубліковано 06.03.2014
2013 Повідомлення про загальні збори 23.04.2013
Опубліковано 05.03.2013
2012 Повідомлення про проведення загальних зборів 18.04.2012
Опубліковано 27.02.2012